KGJ 8 KW

Home / KGJ 8 KW

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KGJ - 8 kW

Malé kogenerační jednotky s výkonem 8 kW, vhodné pro rodinné domy a malé provozy.

Mikrokogenerační jednotka může nahradit plynový kotel a kromě vytápění a teplé vody pokrývá rovněž spotřebu elektřiny vytápěné budovy.

Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice.

Kogenerační jednotku o výkonu 8 kW je možné využít u objektů, jako jsou obytné domy, kancelářské budovy, školy, úřady, hotely, penziony, areály menších firem ap.

Vhodné je, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě, kde je kogenerační jednotka instalována.