CO JE KOGENERACE

CO JE KOGENERACE

Kogenerace je označení pro společnou (kombinovanou) výrobu elektřiny a tepla v jednom výrobním zařízení. Při klasické výrobě elektřiny spalováním paliva se pro mechanickou práci nebo výrobu elektřiny využije pouze část energie obsažené v palivu.

 Obvykle je tak využíváno 30 – 40 % energie obsažené v palivu. Současně však vzniká velké množství tepelné energie. V případě spalovacích motorů je tato tepelná energie obsažena jak ve výfukovém plynu (spalinové teplo), tak je rovněž výstupem samotné technologie výroby a musí být mařeno chladící soustavou.

Při kombinované výrobě elektřiny a tepla je právě tato energie vzniklá při procesu výroby elektřiny dále využívána k teplárenským účelům, na ohřev teplé vody nebo k jeho dalšímu technologickému využití v souvisejících hospodářských činnostech.

Energie obsažená v palivu je tedy využita jak pro výrobu elektřiny, tak pro výrobu a využití tepelné energie.Jedná se o nejefektivnější a tedy i ekologické využití energetických zdrojů. Právě proto je kogenerace podporovaná státem jako přímými podporami, tak provozní podporou – ke každé vyrobené kilowatthodině dostane výrobce dotaci (tzv. zelený bonus) ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Napište nám

Nechte si od nás propočítat návratnost vaší investice

Vaše investice se Vám vrátí za určitou dobu. Rádi Vám zdrarma vypočítáme návratnost všech prostředků, které do kogenerační jednotky vložíte.

NAPIŠTE NÁM