O NÁS

Zaměřujeme se na dovoz a instalaci jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívajících jak palivo zemní plyn. Dále se zabýváme dovozem a prodejem plynových kotlů, tepelných čerpadel a dalších zařízení umožňujících alternativní výrobu elektřiny nebo tepla v místě jeho spotřeby nebo pro dodávku do energetické nebo teplárenské soustavy.

KOGENERACE

Kogenerace je označení pro společnou (kombinovanou) výrobu elektřiny a tepla v jednom výrobním zařízení. Při klasické výrobě elektřiny spalováním paliva se pro mechanickou práci nebo výrobu elektřiny využije pouze část energie obsažené v palivu. Obvykle je tak využíváno 30 – 40 % energie obsažené v palivu. Současně však vzniká velké množství tepelné energie.

PRODUKTY

Zájemcům o využívání kombinované výroby elektřiny a tepla nabízíme ucelenou řadu kogeneračních jednotek o výkonu od 5 kWe do 200 kWe. V případě potřeby instalace větších výkonů je možné kogenerační jednotky účelně kombinovat a dosáhnout optimálního nastavení elektrického a tepelného výkonu podle energetické náročnosti vytápěného objektu.

Vyplňte kontaktní formulář a získejte rychlou nabídku!

MALÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY S VÝKONEM 8 KW, VHODNÉ PRO RODINNÉ DOMY A MALÉ PROVOZY.

Mikrokogenerační jednotka může nahradit plynový kotel a kromě vytápění a teplé vody pokrývá rovněž spotřebu elektřiny vytápěné budovy. Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice.

MALÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY S VÝKONEM 24 KW, VHODNÉ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PROVOZY.

Mikrokogenerační jednotka s vyšším výkonem zajistí vytápění, teplou vodu a spotřebu elektřiny větších budov nebo menšího komplexu budov. Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice.

MALÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY S VÝKONEM 200 kW, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROVOZY

Kogenerační jednotka s vysokým výkonem může zajistit vytápění, teplou vodu a elektřinu pro komplex budov nebo tyto jednotky je možné využít pro dodávky elektrické a tepelné energie. Vysoká účinnost a nízké servisní náklady zajišťují rychlou návratnost investice.