KGJ 200 KW

Home / KGJ 200 KW

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KGJ - 200 kW

Malé kogenerační jednotky s výkonem 200 kW, vhodné pro střední a velké provozy.

Kogenerační jednotka s vysokým výkonem může zajistit vytápění, teplou vodu a elektřinu pro komplex budov nebo tyto jednotky je možné využít pro dodávky elektrické a tepelné energie.

Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice.

Kogenerační jednotku o výkonu 200 kW je možné využít u středních a velkých provozů, pro komplexy budov nebo dodávat energie do energetické nebo teplárenské soustavy.